Webb-tv

03/05 13.47

Här rivs föreningsstugorna

00:26
. . .

Rivning av föreningsstugorna på Allmogevägen.