Vellinge

Länsstyrelsen stoppar planen för Finn Påhlssons hästgård

Vellinge Artikeln publicerades

Länsstyrelsen underkänner underlaget för beslutet att anta planen på Vellinge Väster och menar att den måste kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning.

Kommunen antog i april förra året detaljplanen som bland annat omfattar en stor villa samt ett ridhus med stall. Finn Påhlsson köpte mark på Vellinge Väster 2004 och året efter inleddes arbetet med att ta fram en detaljplan för området.

Under resans gång riktades kritik mot Göran Holms och den förre länsöverdirektören Lise-Lotte Reiters agerande i ärendet, vilket ledde till att de båda JO-anmäldes.

Beslutet att anta planen fick stark kritik. Bland annat för att fastigheten gränsar till det skyddade Natura 2000-området Vellinge Strandmark.

Detaljplanen överklagades av tolv personer och länsstyrelsens jurister satte igång att utreda ärendet. Men i juni avslöjade Sydsvenskan att den då biträdande länsöverdirektören Elisabeth Hellmo i en skrivelse till juristerna lämnat åsikter om ärendet. Enligt Elisabeth Hellmo rörde synpunkterna rättsfall på området. För att undvika framtida spekulationer om eventuell påverkan av beslutet valde länsstyrelsens ledning att lämna över utredningen till länsstyrelsen i Västra Götaland.

Maria Wassén, rättschef på länsstyrelsen i Västra Götaland, upphäver nu beslutet i Vellinge kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Wassén saknar tillräckliga resonemang i ärendet för bedömningen om en miljökonsekvensbeskrivning måste göras. Underlaget till detaljplanen har "inte varit tillräckligt för att det skall kunna uteslutas att genomförandet av planen kan komma att ha en betydande påverkan på Natura 2000-området" skriver Maria Wassén. Hon stödjer sitt resonemang på en dom i regeringsrätten från 2006 som beslutades mot bakgrund av domar i EG-domstolen och drar därmed slutsatsen att en miljökonsekvensbeskrivning borde ha upprättats.

Länsstyrelsens beslut kan nu överklagas till regeringen.

Magnus Aspegren

0410-545 31

magnus.aspegren@trelleborgsallehanda.se