Vellinge

Holland är förebild när havet stiger

Vellinge Artikeln publicerades

Med inspiration från Holland ska Vellinge kommun skydda sig mot havsnivåhöjningen i framtiden. Lösningen är att lägga mer sand på stränderna.

På onsdagen avslutades årets kustmöte i Falsterbo, en konferens där kommuner och myndigheter kan utbyta idéer och kunskap om hur man långsiktigt ska skydda de strandnära områdena från översvämning och erosion.

– Vi lärde oss mycket nytt, det gör vi alltid. Det sker en ständig kunskapsutveckling inom området, säger Hans Folkeson, stadsbyggnadsdirektör i Vellinge kommun.

Vellinge är en av de kommuner som kan bli hårdast drabbat av en havsnivåhöjning om inget görs. Enligt Hans Folkeson kommer mer än 50 procent av kommunens Natura 2000-områden att sättas under vatten om inget görs, och därför är det naturligt att lägga ett kustmöte i Falsterbo.

Med på mötet i veckan var bland andra holländska experter som berättade om hur man arbetat mot havsnivåhöjningen där. Holland är ett mycket utsatt land på grund av sin låglänthet, och drabbas ofta av kraftiga stormar.

– Där har man länge jobbat med att lägga sand på stränderna. Vi har inte gjort det så mycket hittills, säger Hans Folkeson som dock menar att det kommer att bli mer framöver.

– Efterhand som havet stiger så får man fylla på med ännu mer sand, annars har vi till slut ingen strand kvar, säger han.

Att genomföra åtgärder i strandlinjen kräver också en hel del tillstånd, och därför måste man vara ute i god tid.