Vanja Berggren

Tolerans åt alla

Vanja Berggren Artikeln publicerades

Färgglad prakt och stolthet har präglat huvudstaden under den gångna Pridefestivalsveckan.

Festivaldeltagarna utstrålande en smittande glädje och det är svårt att inte känna stolthet över den mångfald och frihet som vi i Sverige ser som självklar, men som är så exotiskt och får så dyra konsekvenser i många andra delar av världen.

Inför den kulminerande Prideparaden i Stockholm kunde man läsa en debatt där Alexander Bard och Oscar Swartz (Expressen den 30 juli) menade att politiker som inte delade deras åsikter avseende sexköpslagen inte borde delta i paraden. ”Och till alla politiker som älskar att sola sig i glansen av Prideparaden i morgon har vi en hälsning: Om ni stödjer sexköpslagen, stanna hemma!”

Själva publiceringen bekräftar att vi, på många sätt, bor i tolerant land.

Pridefestivalen påminner om att vi har kommit en bit på vägen i kampen för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Kanske vi också bör påminna oss både om att inte ta det uppnådda för givet och om att mångfald väl innefattar alla åsikter och perspektiv, bara de inte inkräktar på någon annan.

Den pågående debatten ger en liten flashback till ett annat inlägg, som inte bemöttes med samma tolerans. En affisch med ett rött hjärta, genomborrat av en pil, förorsakade starka reaktioner 2007. Över hjärtat stod nämligen följande provocerande lydelse: ”Bevara äktenskapet” och under hjärtat, med ett barns handstil: ”Mamma, pappa, barn.”

Budskapet utlöste en storm av debatt. Yvonne Ruwaida, riksdagsledamot från Miljöpartiet skrev till SL som tillåtit affischerna i tunnelbanan, att ”reklamen är kränkande” och ”kan bli grund för hatbrott”. Och att avsändarens avsikt var att sprida ”Homofoba och värdekonservativa budskap”.

Affischerna revs ner. Organisationen bakom kampanjen, Svenska Evangeliska Alliansen, där bland annat Frälsningsarmén och Pingstkyrkan ingår, utmålades som inspiratör för kristna terrorister och utsattes för en rad trakasserier. Hemsidan blev hackad och nedsläckt. Anklagelser om homofobi förkom i radio- och TV-program.

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) krävde att kampanjen skulle stoppas och RFSL:s Ungdoms ordförande Felix König sa: ”Jag vill inte behöva se homofoba och värdekonservativa budskap i det offentliga rummet.”

”Gör intet mot andra vad du inte vill att de skall göra mot dig”, menar konfucianismen. ”Det som är dig själv förhatligt, skall du inte göra mot din nästa. Detta är hela Torahan” förkunnar judendomen.

Det finns många exempel på den så kallade gyllene regeln, den etiska princip som återkommer i många religioner och filosofier världen över, och som i sin enkelhet är så svår att leva efter.

Vanja Berggrenär lektor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad.