val2014

Klagomål på att valsedlar saknats

val2014 Artikeln publicerades

Kommunistiska partiet, ett av de partier som ställde upp i kommunvalet i Trelleborg samt i landstingsvalet, skriver till valnämnden i Trelleborg och klagar på att deras valsedlar inte fanns i flera lokaler på valdagen.

Enligt brevet saknades landstingsvalsedlarna helt i en lokal, i en annan lokal fanns de, men låg kvar i en kartong och packades först upp efter påpekanden från partiet. På en tredje lokal saknades de kommunala valsedlarna helt och på en fjärde fanns de i en kartong och togs fram först efter påpekande från Kommunistiska partiet.

Kommunistiska partiet menar att det är en skandal och kräver att valnämnden utreder vad som hänt och redogör för hur man ska gå till väga för att undvika liknande händelser i framtiden.

- Det är beklagligt att det hänt, säger Jonny Sjöstedt, som är ansvarig tjänsteman för valorganisationen i Trelleborgs kommun.

Valnämnden ska titta på ärendet och svara på kritiken.