TT-Inrikes

SKL: Ge busskort till asylsökande

TT-Inrikes

Migrationsverket bör ge nyanlända asylsökande gratis busskort. Då kan de lättare ta sig till exempelvis hälsoundersökningar och slipper utsättas för fara genom att gå längs landsvägar.(TT)

Migrationsverket bör ge nyanlända asylsökande gratis busskort. Då kan de lättare ta sig till exempelvis hälsoundersökningar och slipper utsättas för fara genom att gå längs landsvägar.

Det är ett av förslagen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att underlätta flyktingmottagandet, skriver Svenska Dagbladet.

SKL föreslår också lättnader i kraven på behöriga lärare, för att små kommuner ska klara skolgång till alla nyanlända barn.