TT-Ekonomi

EU-advokat: fel att stoppa huvudduk

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Att kräva att en anställd tar av sig sin huvudduk i kontakt med kunder kan utgöra olaglig diskriminering, anser EU:s generaladvokat i sitt förslag till utlåtande i ett fall där en fransk kvinna sparkats efter att ha vägrat ta av sig huvudduken.(TT)

Att kräva att en anställd tar av sig sin huvudduk i kontakt med kunder kan utgöra olaglig diskriminering, anser EU:s generaladvokat i sitt förslag till utlåtande i ett fall där en fransk kvinna sparkats efter att ha vägrat ta av sig huvudduken.

Kvinnan var IT-konsult men tvingades lämna företaget sedan en kund klagat på att hennes huvudduk "stört" personalen.

Företaget har ansett att kvinnans vägran gjorde det omöjligt för henne att utföra sina uppgifter, vilket dock generaladvokaten Eleanor Sharpston inte håller med om.

I ett liknande fall vill samtidigt en annan av EU:s generaladvokater fria en arbetsgivare som förbjudit huvudduk. I det fallet, mot ett belgiskt företag som hyr ut vakt- och receptionisttjänster, hänvisas dock till att företaget har en allmän regel som förbjuder alla religiösa symboler.

Definitiva utslag från EU-domstolen i båda fallen väntas senare i år.