Trelleborg

Vrak lockar till fyrplats

Trelleborg Artikeln publicerades

Åtskilliga gamla fartygsvrak ligger i havet längs Sveriges kuster. Risken är stor att de läcker ut giftiga ämnen i den redan nedsmutsade Östersjön. I kväll kommer Bengt-Åke Larsson från Sjöfartsverket till Smygehuk och berättar om den inventering av vrak som han gjorde för ett par år sedan på uppdrag av regeringen.

– Vi vill ha saker som har med hav och vatten att göra och detta verkade locka för det är redan fullspikat, säger AnnaLena Sundin från Smygehuk fyrförening som håller i arrangemanget som hålls i det så kallade Tudehuset vid fyren.

Även tidigare har era arrangemang i det lilla Tudehuset varit fullsatta. Ni har inte möjlighet att byta lokal?
– Vi vill ju gärna göra fyrplatsen levande. Dessutom är det en viss stämning i Tudehuset. Nu har vi bokat in så många som får plats. Skulle det bli någon gång då vi märker att det är ett enormt intresse så har vi även båtklubbens lokal men vi vill helst promota fyrplatsen, säger AnnaLena Sundin.

Förutom Bengt-Åke Larssons föredrag så kommer Rune Hansson, Smygebo och dykare, att visa bilder från dykningar i Östersjön.

Arrangemanget som inleds med musik börjar ikväll klockan 19.