Trelleborg

Vindkraftverk i Jordberga får stå kvar

Trelleborg Artikeln publicerades

Otto von Arnolds tre vindkraftverk i Jordberga är inte störande för djurlivet i området.

Det slår länsstyrelsen fast och avslår därmed de överklaganden som kommit in. Vindkraftverken restes i april, innan överklagandena behandlats av länsstyrelsen. De grannar som har klagat menar bland annat att företaget Arnold Towers inte har tillämpat den försiktighetsprincip man ska ha enligt miljöbalken och att man inte har utrett vindkraftverkens påverkan på fladdermössen.

Fastighetsägaren Otto von Arnold har svarat att informationen visst varit tillräcklig och att en konsult analyserat påverkan på fladdermössen och kommit fram till att risken för beståndet är försumlig.

– Vi har dessutom varit i kontakt med grannarna flera gånger. De var positiva först men ändrade sig, säger Otto von Arnold.

Länsstyrelsen ger nu honom rätt. I beslutet skriver man att det inte förekommit några formella fel i handläggningen av ärendet, och dessutom är inte placeringen av vindkraftverken olämplig med hänsyn till djurlivet. Dessutom är de försiktighetsmått som ska vidtas, avseende buller och skuggor tillräckliga, anser länsstyrelsen.