Trelleborg

Vindkraft i havet om fem år

Trelleborg Artikeln publicerades
2022 eller 2023 kan det finnas vindkraftverk utanför Trelleborgs kust.
Foto: Mark Hanlon
2022 eller 2023 kan det finnas vindkraftverk utanför Trelleborgs kust.

Nu drar Vattenfall i gång arbetet med att få fart på vindkraftsbyggandet på Kriegers Flak, tre mil söder om Trelleborg. Inom kort räknar bolaget med att lämna in en ny ansökan om tillstånd.

Vattenfall har tillstånd att uppföra 128 vindkraftverk på den svenska sidan av Kriegers Flak. Men bolaget har av olika anledningar inte kommit till skott, och tillståndet löper ut i höst. Som TA kunde berätta i november har Vattenfalls intresse för havsbaserad vindkraft åter ökat på senare tid, och därför är man nu på väg att lämna in en ny tillståndsansökan.

– Vi gör det av två skäl. Dels för att tillståndet löper ut, och dels för att vi vill bygga med större turbiner än vad tillståndet anger, säger Göran Loman, projektledare för Vattenfall Offshore Power och Kriegers Flak-projektet.

Anledningen till att Vattenfalls intresse för projektet ökat är just turbinerna. Teknikutvecklingen gör att man numera kan bygga verk med större turbiner, vilket leder till att man får ut mer effekt ur varje verk, vilket i sin tur ger bättre lönsamhet.

Innan ansökan kan lämnas in ska Vattenfall ha samråd med de berörda kommunerna, Trelleborg, Vellinge och Skurup. Mötet äger rum den 22 februari.

– Det här kan beröra kommunerna på olika sätt. Verken blir högre än i det nuvarande tillståndet, vilket gör att de syns tydligare från den svenska kusten. Dessutom kan det ge arbetstillfällen. Det är naturligt att vi samråder med kommunerna i den här frågan, säger Göran Loman.

Om allt flyter på som det ska räknar Göran Loman med att tillståndet kan vara klart 2019. Därefter ska man göra kompletterande geotekniska undersökningar, en marinarkeologisk studie och upphandling. Göran Loman tror att verken kan konstrueras under 2022 eller 2023.