Trelleborg

Vill ha "varning för barn" vid förskolan Fågelsången

Trelleborg Artikeln publicerades

En trelleborgare vill ha bättre trafikmiljö vid Fågelsångens förskola i närheten av Trelleborgen. I ett medborgarförslag föreslår han sänkt fart, övergångsställe, trottoar och varningsskylt.

Det var efter ett samtal med dottern som trelleborgaren reagerade på trafiksituationen vid förskolan.

"Varför finns det inte ett övergångsställe över gan och varför kör bilarna så fort, vet de inte att jag går på förskola här?" undrade dottern.

I sitt medborgarförslag skriver trelleborgaren att han vill att hastigheten på Vapengatan sänks till 30 kilometer utanför förskolan. Han vill även ha en trottoar och ett övergångsställe vid ingången mot Vapengatan. Dessutom föreslår han att det sätts upp en varningsskylt som varnar för barn.

Som det ser ut idag är det rent trafikfarligt, menar trelleborgaren. Gången från grinden går direkt ut på gatan och inbjuder till att springa rakt ut, sikten är ofta dålig på grund av parkerade bilar och hastigheten är 50 kilometer i timmen istället för 30 som vid många andra skolor och förskolor.

Det saknas också övergångsställe och en varning för bilisterna att se upp för springande barn.