Trelleborg

Vellinge taxi tar över färdtjänsten

Trelleborg/Vellinge ,
Vellinge taxis bilar lär bli vanligare i Trelleborg framöver. Företaget ska ta över färdtjänsttrafiken.
Foto:

Vellinge taxi AB ska köra färdtjänst i både Trelleborg och Lund framöver. Kontrakten väntas innebära att årsomsättningen stiger med ungefär 30 procent.

Artikeln publicerades 17 februari 2017.

På bara några dagar har Vellinge taxi vunnit två stora upphandlingar om färdtjänst, men den ansvarige i bolaget, Jörgen Nilsson, tycker ändå att det är för alldeles för tidigt att fira.

– Nu kommer överprövningarna. De är mer regel än undantag, säger han. Men det här är i vart fall en första indikation på att vi, eventuellt, har vunnit färdtjänstupphandlingarna i Trelleborg och Lund.

Först när kommunens tilldelningsbeslut vunnit laga kraft signeras avtalet. Innan dess kan företaget varken anställa den personal eller ordna fram de bilar som krävs för att klara det nya uppdraget.

Jörgen Nilssons bedömning är att ungefär åtta bilar ytterligare måste tas i trafik när ansvaret för färdtjänsten i Trelleborg övergår till Vellinge taxi. Enligt planen ska det ske i augusti, men om beslutet överklagas dröjer det sannolikt tills början av 2018.

– Det är ganska stort för oss som företag, säger han.

En fördel för Vellinge taxi är att den redan i dag har 17 bilar som kör skolbarn i Trelleborg. Eftersom färdtjänsttrafiken är som intensivast vid andra tidpunkter än skolskjutsen räknar Jörgen Nilsson med att bättre kunna utnyttja fordonsflottan.

– Vi har i dag rätt ansenliga resurser i Trelleborg som inte används till fullo.

Fler bilar kräver fler chaufförer och det kommer att bli nödvändigt med nyanställningar. Troligen rekryteras merparten av dessa från den nuvarande entreprenören Trelleborgs taxi.

Vad gäller Lund är det egentligen ett konsortium bestående av fyra företag, varav Vellinge taxi är ett, som har vunnit upphandlingen. Enligt Sydsvenskan blir det ungefär dubbelt så dyrt för Lundaborna jämfört med tidigare, men i Trelleborg är det ingen större ekonomisk skillnad mellan Vellinge taxi och det avtal som gäller för Trelleborgs taxi.