Trelleborg

Vellinge kommun anmäld till Skolinspektionen

Vellinge Artikeln publicerades
Foto:Torun Börtz

Föräldrar har anmält en skola för att inte ha åtgärdat att deras barn behandlats kränkande. Skolan upplever anmälan som vag.

Eleven, som vid tidpunkten gick i årskurs 8, ska inte ha fått det stöd denne behövde i skolsituationen. Eleven har känt sig utanför och haft problem i relationen till de andra eleverna. Skolan säger att man anpassat elevens skolgång efter önskemål, men det konstaterades att dessa åtgärder inte var tillräckliga. Att eleven skulle känna sig utanför och utstått kränkande behandling är uppgifter som skolan upplever vara av vag karaktär, samt hävdar att de inte tagit del av förrän anmälan till Skolinspektionen kom. Skolinspektionen har nu beslutat att kommunen måste bli bättre på att snabbt utreda elevernas behov av särskilt stöd, samt att säkerställa att de åtgärdsprogram som utarbetas också får uppföljning.

De ska också se till att uppgifter om kränkande behandling utreds skyndsamt.