Trelleborg

Vården får kritik efter självmord

Trelleborg Artikeln publicerades

Socialstyrelsen kritiserar vården i Trelleborg för bristande samverkan med kommunen i samband med ett självmord i höstas.

– Glädjande nog så minskar antalet självmord i Sverige, men alla självmord går inte att undvika. Det är bra att Socialstyrelsen gör en sådan här utvärdering efter vår Lex Maria-anmälan så att vi kan se om det finns något att förbättra i våra rutiner, säger Per Granvik, tillförordnad verksamhetschef på psykiatrin i Trelleborg.

Det Socialstyrelsen bland annat kritiserar är att det saknas uppgifter i journalerna om samverkan med kommunen och även en övergripande planering för hur patienten ska behandlas. Dessutom borde det finnas uppgifter i journalerna om vad patienten fått veta om bakgrunden till att kommunens personal skulle vara med i planeringen och hur viktigt det samarbetet är.

Kraven från Socialstyrelsen är att psykiatrin i Trelleborg ska redovisa hur samordningen av olika insatser för patienten säkerställs och att se till att personalen arbetar enligt de processer och rutiner som ingår i systemet.

– Ibland blir vi bakbunda av sekretessen när det gäller samverkan med kommunen, säger Per Granvik. Om patienten inte vill att vi ska berätta vissa saker för hemtjänsten så får vi inte göra det heller.

I allmänhet menar dock Per Granvik att samarbetet med kommunen är gott.

– Vi har bland annat haft gemensamma utbildningar så att vi kunnat träffas och diskutera även utan att det rört konkreta patientärenden, säger han.