Trelleborg

Vänstertrafik föreslås på gångbanor

Trelleborg Artikeln publicerades

En trelleborgare föreslår att man inför vänstertrafik på alla gång- och cykelbanor i kommunen.

I ett medborgarförslag skriver trelleborgaren att detta skulle underlätta trafiken på gång- och cykelvägar och att man med förändringen inte skulle behöva separata fält för gångtrafik och cykeltrafik. Eftersom hundägare oftast har hunden till vänster om sig när de promenerar så skulle vänstertrafik även förhindra oönskade möten mellan gång- och cykeltrafikanter och hundar, anser trelleborgaren.