Trelleborg

Våldsam årskurs ett oroar Arbetsmiljöverket

Vellinge Artikeln publicerades
Genrebild.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Genrebild.

En skola i Vellinge kommun har blivit förelagda med vite av Arbetsmiljöverket, eftersom det finns för stora risker för våld i en klass i årskurs ett.

I april i år kontaktade ett skyddsombud på skolan i Vellinge kommun arbetsmiljöverket angående en oacceptabel arbetsmiljö för lärare och elever i en klass i årskurs ett på skolan.

I maj inspekterade Arbetsmiljöverket skolan en första gång, och flera brister har dokumenterats. Bland annat är den riskbedömning som finns för våldssituationer för otydlig, enligt Arbetsmiljöverket. Myndigheten kommer även fram till att det saknas rutiner för hur man ska bemöta eller avvärja våldssituationer i den berörda årskursen.

Arbetsmiljöverket förelägger skolan att senaste i januari nästa år har vidtagit åtgärder för bland annat en bättre riskbedömning för våld eller hot om våld i den aktuella klassen. Om skolan inte utför åtgärderna som krävs hotar ett vite på 50 000 kronor.