Trelleborg

Vägförening tycker till om ny plan

Trelleborg

Östra Beddingestrands vägförening menar att det bör byggas gatubelysning på området nära golfbanan i Beddingestrand som nu håller på att planeras för nya hus.

Artikeln publicerades 19 september 2012.

Det framgår av föreningens yttrande om förslaget till ny detaljplan för området som ligger norr om väg 9 och väster om Östermarksvägen.

Planens syfte är att ge möjlighet att bygga vanliga småhus på tomterna, inte endast fritidshus som i den nuvarande planen. Där är det bara tillåtet att bygga hus på max 70 kvadratmeter plus 50 kvadratmeter komplementbyggnad

I förslaget till ny plan får husen vara högst en femtedel av tomtytan, som mest 190 kvadratmeter.

Vägföreningen menar att det krävdes vägbelysning i ett närliggande område och att det även bör krävas i det här fallet.

Dessutom befarar föreningen att det kan bli skador på vägar under byggandet och vill ha möjlighet att kräva att exploatören gör i ordning vägarna innan föreningen tar över ansvaret för drift och underhåll.