Trelleborg

Vägförening tycker till om ny plan

Trelleborg Artikeln publicerades

Östra Beddingestrands vägförening menar att det bör byggas gatubelysning på området nära golfbanan i Beddingestrand som nu håller på att planeras för nya hus.

Det framgår av föreningens yttrande om förslaget till ny detaljplan för området som ligger norr om väg 9 och väster om Östermarksvägen.

Planens syfte är att ge möjlighet att bygga vanliga småhus på tomterna, inte endast fritidshus som i den nuvarande planen. Där är det bara tillåtet att bygga hus på max 70 kvadratmeter plus 50 kvadratmeter komplementbyggnad

I förslaget till ny plan får husen vara högst en femtedel av tomtytan, som mest 190 kvadratmeter.

Vägföreningen menar att det krävdes vägbelysning i ett närliggande område och att det även bör krävas i det här fallet.

Dessutom befarar föreningen att det kan bli skador på vägar under byggandet och vill ha möjlighet att kräva att exploatören gör i ordning vägarna innan föreningen tar över ansvaret för drift och underhåll.