Trelleborg

Väg 108 behöver ingen sanering efter olycka

Trelleborg Artikeln publicerades

Proven efter den tragiska olyckan på väg 108 i slutet av mars har nu kommit.

Man trodde att jorden hade förorenats av lastbilen som var inblandad i krocken men nu visar det sig att det är rent och inte behövs någon sanering.

Olyckan inträffade inom vattenskyddsområde och MST Syd AB fick uppdraget att göra kontrollen. Olja hade läckt ut från lastbilen.

Företaget tog prover på en yta av 20 kvadratmeter, men jorden visade sig inte vara förorenad.