Trelleborg

Utredning av bränder läggs ner

Trelleborg Artikeln publicerades
Foto:Mårten Svemark

Det är fortfarande oklart vad som orsakade gårdsbränderna i Mellanköpinge och Fjärdingslöv i somras. Inga spår har kunnat säkras på platserna och nu lägger polisen ner utredningen.

Medan utredningen om bränderna utanför Trelleborg har nått vägs ände hyser polisen fortfarande hopp om svar gällande den senaste tidens bränder i Vellinge.

– Vi har inte kunnat komma fram till något, vi har undersökt ordentligt men hittar inga svar, säger Claes Olsson, utredare vid polisen i Trelleborg.

Det var i slutet av maj som det började brinna i en lada på en gård i Mellanköpinge strax utanför Trelleborg. Branden spred sig till två närliggande byggnader och till slut hade alla byggnader förutom boningshuset brunnit ner.

I början av augusti hände nästan samma sak i Fjärdingslöv, några kilometer norr om Mellanköpinge. Tre längor av fyra totalförstördes vid en kraftig brand som engagerade omkring 25 brandmän från ett flertal närliggande orter.

Misstanken om att det skulle röra sig om mordbrand har varken kunnat styrkas eller uteslutas under utredningens gång. Inte heller om det finns någon koppling mellan de närliggande bränderna.

Eftersom teknikerna inte har kunnat hitta något som indikerar hur bränderna uppstått kommer utredningen att läggas ner, i alla för tillfället.

– Är det någon som vet något är det bara att höra av sig. Vi kan ta upp utredningen igen.

I slutet av augusti brann en lada i Vellinge två gånger under samma vecka. Här fortsätter polisen att utreda brandorsaken.

– Det har gjorts fynd som skickats för undersökning.