Trelleborg

Uppdrag: rädda grundvattnet

Trelleborg Artikeln publicerades

En veckas borrande på den Phylatteriontomten ska ge svar på hur mycket tjärföroreningarna har spridit sig. – Det finns en risk att det gått ner i kalkberget, där vi hämtar dricksvatten, säger miljökonsult Tomas Henrysson.

I går startade den fördjupade undersökningen av tomten där Trebolit huserade senast. Sedan tidigare vet man att det finns föroreningar i marken från den tid när företaget Phyllaterion fanns på området. Nu ska kommunen, och Trelleborg Industri AB som äger tomten, få reda på hur stora problemen är.

– Nu ska vi undersöka hur djupt och hur långt utanför tomtgränsen tjäran finns, säger Tomas Henrysson som jobbar på Conviro, ett av flera företag som är inblandat i provtagningarna som pågår hela den här veckan.

Det viktigaste är att ta reda på om tjäran nått så djupt som till kalkberget eftersom dricksvatten hämtas därifrån.

– Om det hänt är det allvarligt. Det som är kostnadsdrivande i den här frågan är att skydda grundvattnet, säger Tomas Henrysson.

Exakt vad en framtida sanering av området kommer att kosta är inte fastställt. Inte heller att det blir någon sanering.

– Det är länsstyrelsen och Naturvårdsverket som får avgöra om de vill prioritera en sanering eller inte, säger kommunens utredare Mats Åstrand.

Undersökningen som nu påbörjats bekostas med statliga bidrag, och det är från Naturvårdsverket som kommunen kommer att få ansöka om pengar till en sanering.

Både Mats Åstrand och Tomas Henrysson hyser goda förhoppningar om att en sådan ansökan skulle beviljas.

– Den här tomten finns på länsstyrelsens topplista över Skånes mest förorenade tomter. De som finns på sådana listor får ofta pengar till sanering, säger Tomas Henrysson.

Beslut om sanering blir dock en senare fråga. I oktober ska alla analyser och provsvar vara klara. Därefter väntar en utredning som följs av möjligheten att komplettera undersökningen och först efter att en slutrapport lämnats i maj 2012 kan det bli aktuellt att gå vidare.

Marken är industritomt.