Trelleborg

Ungdomar mår bra i Trelleborg

Trelleborg Artikeln publicerades

Trelleborgs barn och ungdomar mår bra, framförallt de som går i gymnasiet. Men ovanligt många har upplevt psykiska eller somatiska problem.

På onsdagen presenterade Region Skåne resultatet av sin jätteenkät om hur skånska skolelever mår. 30 000 barn och ungdomar i årskurs sex, nio och tvåan på gymnasiet fick svara på frågor om bland annat stress, sömn, matvanor, relationer, alkoholvanor och fritidsaktiviteter.

Överlag verkar ungdomarna i Skåne må hyfsat bra. Nio av tio som svarade på enkäten uppgav att de mår bra eller mycket bra. Siffran är något lägre i årskurs nio och gymnasiets årskurs två, där den för flickor är nere i 80 procent.

I Trelleborg mår gymnasieungdomarna bättre än de som går i årskurs nio, vilket inte är så vanligt enligt undersökningen. I årskurs två på gymnasiet uppger 88 procent av ungdomarna att de mår bra eller mycket bra. Bara fyra kommuner i Skåne, Bromölla, Sjöbo, Lomma och Vellinge, har bättre siffror.

Trots att barnen och ungdomarna i Trelleborg verkar må generellt bra så är det vanligare i Trelleborg att man upplever psykiska eller somatiska problem, alltså kroppsliga symptom orsakade av psykiska problem. I årskurs sex uppger en av tre elever att man haft minst två psykiska eller somatiska besvär på en vecka de senaste sex månaderna. Bara en kommun, Östra Göinge, uppvisar högre siffror. För årskurs nio är siffran 41 procent, vilket också är en hög siffra jämfört med de andra kommunerna i Skåne.

Undersökningen visar också att 89 procent av ungdomarna i årskurs två på gymnasiet har druckit alkohol det senaste året. Siffran placerar Trelleborg på den övre tredjedelen i Skåne. I årskurs nio är det "bara" 64 procent av trelleborgseleverna som druckit alkohol det senaste året, vilket är lågt jämfört med Skånegenomsnittet. Drygt en femtedel, 21 procent, har provat alkohol redan i sjätte klass.