Trelleborg

Två års arbete bakom tidsdokument

Trelleborg Artikeln publicerades

Västra kyrkogården står inför stora förändringar. Många gravar saknar gravrättsinnehavare och kan komma att plockas bort. Men Trelleborgs kyrkogårdsnämnd ville inte låta historierna bakom gravstenarna försvinna och lät därför göra en omfattande inventering. I måndags släpptes en bok om alla gravar på kyrkogården.

På Västra kyrkogården ligger en stor del av svunna tiders prominenta Trelleborgare begravda. Fabrikörer, bankdirektörer och skeppsredare finns bland titlarna. Men även målare, lantbrukare, sadelmakare och sömmerskor och många andra har fått sin sista vila på kyrkogården som anlades 1878. Alla har de bidragit till Trelleborgs utveckling.

Men i takt med att gravarna nu åldras är det allt färre anhöriga som vill bekosta skötsel. Saknas så kallas gravrättsinnehavare så kan kyrkonämnden ta tillbaka gravplatsen och plocka bort gravstenen.

– Vi har problem med våra gamla kyrkogårdar. Det är för att vi får tillbaka våra gravplatser. Hur ska vi då göra? Vem ligger begravd där? Att ta reda på kulturhistorien bakom är viktigt. Och det har vi gjort nu på Västra kyrkogården, säger Pål Reijer, kyrkogårdschef i Trelleborgs församling.

Ingrid Nilsson och Gert Påhlsson har båda lång erfarenhet av släktforskning och de tillfrågades om de ville hjälpa till med inventeringen.

Under två år har de tillbringat åtskilliga timmar med att söka information om de begravda och deras släktingar. De har framför allt använt sig av digitala arkiv för att hitta alla personer. Men ibland har det inte bara gått att söka rakt upp och ner.

– Gert hittade två systrar, Kristina och Johanna Nilsson. De hade en stor fin sten men där stod inget mer. Men det har han knäckt, säger Inger Nilsson och Gert Påhlsson fyller i:

– Det fanns inte datum eller något annat att gå efter. De fanns inte i gravboken heller. Men jag kontrollerade när graven köptes och vem som hade köpt den och då fick jag fram att den ena var barnmorska. Den andre stod som husägare och piga.

Inom en snar framtid kommer kanske upp emot två tredjedelar av kyrkogårdens gravvårdar vara återlämnade. Det är kyrkogårdsnämnden som får avgöra vilka gravar som ska vara kvar, trots att de saknar formella gravrättsinnehavare.

– Det skulle vara hemskt om vi skulle ta bort alla gravvårdar. Men man måste kanske göra något för att underlätta skötseln. Denna bok är ett värdefullt dokument för framtiden och för oss i kyrkogårdsnämnden när Pål kommer och säger att vi kanske ska ta bort en gravvård, säger Egil Ahl (S), ordförande i kyrkogårdsnämnden.