Trelleborg

Tuff kritrik mot svavelkraven får regeringen att agera

Trelleborg Artikeln publicerades

IMO:s (International Maritime Organization) beslut att fartygen får ha maximalt 0,1 procent svavel i bränslet i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen från 2015 möter tuff kritrik.

Miljökraven från IMO sågs positivt av Sverige som röstade ja till förändringen 2008.

Den hårda kritiken mot förslaget har dock fått Sveriges regering att backa.

Infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) säger till Sjöfartstidningen att regeringen försöker få en ändring till stånd.

Flera regeringar i området har redan protesterat mot beslutet och rederier och exportberoende industrier menar att beslutet kommer att snedvrida konkurrensen.

En av de stora invändningarna är att man genom beslutet får en uppsättning regler för sjöfarten inom ett område i EU och andra bestämmelser i andra delar av unionen.

Infrastrukturministern säger till Sjöfartstidningen att regeringen arbetar för att minska de negativa effekterna som blir följden av beslutet.

– Vi försöker därför få en ändring till stånd: om det sen blir fullt ut, senare ikraftträdande eller landar på 0,5 procent vet jag inte, säger hon till Sjöfartstidningen.