Trelleborg

Tuff kritik mot planerade vindmöllor på Söderslätt

Trelleborg Artikeln publicerades

Vindkraft på slätten engagerar. När yttrandetiden gått ut för de planerade vindkraftverken i Fjärdingslöv och Södra Åby räknar stadsbyggnadskontoret till ett 70-tal synpunkter.

"Byarna på Söderslätt tål inte fler vindkraftverk". "Det gör ett kolossalt ingrepp i en unik kulturmiljö". "Risken är uppenbar att vi inte kommer att uppleva en ny generation barn växa upp i Södra Åby med omnejd".

"För varje vindkraftverk som byggs på Söderslätt offrar vi en del av det kulturarv som lämnats av tidigare generationer". "Vindkraftverk förvandlar successivt landskapet till industriområde".

Citaten är ett axplock ur den drös av negativa synpunkter som de senaste veckorna kommit in till Trelleborgs kommun angående det vindkraftverk av typen gårdsverk som planeras norr om Södra Åby. Totalt har ett 50-tal synpunkter kommit in, uppger stadsbyggnadskontoret, och det är inte lätt att hitta någon som är positiv. Av de många yttranden som Trelleborgs Allehanda tagit del av lyser de positiva omdömena helt med sin frånvaro.

Lika många yttranden har inte kommit in gällande det 100 meter höga vindkraftverk som Eolus vind vill bygga på en fastighet öster om Fjärdingslöv. Men tonläget i det 20-talet yttrandena är detsamma:

"Vindkraftverk hör inte hemma i en miljö där människor, djur och fåglar dagligen vistas, bor och har sin näringsverksamhet". "Vi känner snart inte igen våra byar, byarna på Söderslätt håller på att utvecklas till mindre vindkraftsparker. "För Eolus vind handlar det inte om samhällsnytta, utan ren rovdrift på natur och livsmiljöer".

"Skam och skandal! Varför ska bybor ha alla laster av ljud, skuggning och horisontnersmutsning och inte få någon fördel när dom upplåter mark som är deras strövområde."

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar tidigast bygglovsansökningarna vid sitt sammanträde i april. Även en ansökan om att bygga vindkraftverk i Hemmesdynge är ute på remiss. Där går remisstiden ut den 25 februari.