Trelleborg

Trelleborgshem säljer två hus – med 96 lägenheter

Trelleborg Artikeln publicerades
080129  Trelleborgs Hem Bild: Claes Nyberg
080129 Trelleborgs Hem Bild: Claes Nyberg

Det kommunala bostadsbolaget Trelleborgshem har sålt två fastigheter i östra Trelleborg till företaget KlaraBo.

Det skriver Trelleborgshem i ett pressmeddelande. TA har tidigare berättat om Trelleborgshems planer på att sälja fastigheterna som ligger på Hovslagaregatan 17-29. Totalt rör det sig om 96 lägenheter. KlaraBo tar över den 1 februari 2019.

– Vi är glada att få sälja till en aktör som har en tydlig vilja att satsa i kommunen och som ser Trelleborg som en attraktiv ort, säger Trelleborgshems vd Pia Jönsson i pressmeddelandet.

KlaraBos verksamhet har tidigare varit inriktad på nyproduktion av bostäder, Men bolaget tog, enligt ett pressmeddelande, nyligen in 287 kronor i en nyemission för att även kunna satsa på nyförvärv av hyresrätter.

– Detta är ett intressant förvärv, och den första transaktionen efter att vi breddat vår affärsverksamhet och genomfört nyemission. Jag tycker också att det är extra glädjande att det är en affär med fastigheter från allmännyttan, säger KlaraBos vd Andreas Morfiadakis i pressmeddelandet.

Trelleborgshem vill nu använda det kapital som försäljningen ger till att bygga nytt. Målet är att bygga i snitt 100 nya lägenheter per år.

– Vi har påbörjat en detaljplaneprocess med att förtäta det intilliggande området utmed Engelbrektsgatan. Inom några år kommer vi förhoppningsvis att kunna bygga lika många bostäder som vi nu avyttrar, just här, säger Pia Jönsson i pressmeddelandet.

Trelleborgshem vill också öka underhåll och upprustning av det befintliga fastighetsbeståndet.