Trelleborg

Trelleborgsbanans ekonomi tas upp på möte

Trelleborg Artikeln publicerades

Järnvägen mellan Malmö och Trelleborg ser ut att kosta skattebetalarna mer pengar än beräknat. Men sprickan mellan kalkyl och verklighet har minskat. Sista veckan i augusti träffas finansiärerna för att diskutera kostnadsläget.

Trelleborgsbanan sträckning Vellinge-Trelleborg finansieras av de båda kommunerna, Trafikverket och Region Skåne. Representanter för de fyra parterna kommer att träffas sista veckan i augusti för att diskutera hur en saltare räkning ska hanteras. Enligt Trafikverkets biträdande regionchef Jens Möller finns två alternativ. Antingen pumpar finansiärerna in mer pengar, eller sänks projektets ambitioner.

– I så fall handlar det om att minska på kringåtgärderna, och naturligtvis inte ambitionerna för helheten. En station kan till exempel göras väldigt flådig eller väldigt enkel, säger han.

Kommer det att fattas ett beslut i frågan på mötet i augusti?

– Vi ska träffas och diskutera hur vi ska lösa detta. Om det fattas ett beslut återstår att se, säger Jens Möller.

Trelleborgsbanan har en kalkylerad kostnad på 490 miljoner. För drygt ett år sedan kom prognoser som pekade på att kalkylen var på väg att spricka med 77 miljoner. Men nu ser kostnadsläget bättre ut. Det säger projektledaren Anders Kjellsson.

– Det har skruvats ned med några miljoner. Exakt hur mycket går inte att säga, säger han.

Det är framförallt andra tekniska lösningar och nya förutsättningar som skrivit ned prognosen för den totala kostnadsökningen, jämfört med läget för ett år sedan. I Östra Grevie kommer Trafikverket föreslå att bron byggs över istället för under järnvägen. Dessutom är grundvattenproblemen mindre i Västra Ingelstad än vad prognosmakarna tidigare trott.

– Vi har blivit av med vissa osäkerhetsmoment. Och osäkerhet driver kostnader, säger Anders Kjellsson.

Exakt vad hela projektet kommer att kosta är dock för tidigt att slå fast, menar Anders Kjellsson.

– Många saker spelar in i så här långa projekt. Till exempel konjunkturen. Hur ser den ut? Hur mycket jobb har byggfirmorna när vi ska göra upphandlingar? Våra priser beror mycket på det, säger han.

Trelleborgsbanan ska gå mellan Malmö och Trelleborg, beräknat invigningsdatum är december 2015. Enligt Anders Kjellsson finns i nuläget inget som talar mot den tidsplanen.

– Det ser väl ut som vi ska kunna tugga igenom det här på den tiden vi har. Vi har fått fastsällelse på arbetsplanerna i Västra Ingelstad. Där är vi på rätt tidsaxel. I Östra Grevie ställer vi ut planerna i november, oktober någonting. Får vi inga överklaganden finns det inget som säger att vi inte skulle bli klara i tid, säger han.