Trelleborg

Trelleborg önskar enighet om godset

Trelleborg Artikeln publicerades

Trelleborgs kommun vill ena de skånska kommunerna längs järnvägens godsstråk, för att tillsammans sätta tyngd bakom kraven på en utbyggnad som ger utrymme för både gods- och persontrafik. Ett förslag till dokument har tagits fram av Trelleborg och går nu ut på remiss till övriga kommuner.

– När tunneln genom Hallandsås är klar så kommer det att innebära ökad kapacitet, men det tjänar inget till om inte resten av godsstråket genom Skåne också byggs ut, säger Ulf Bingsgård (M), kommunalråd i Trelleborg.

Som den stora hamn för järnvägsgods som Trelleborg är finns det ett intresse att värna om godstrafiken.

– Men jag förstår de kommuner som ligger mellan Hallandsås och Trelleborg att de hellre vill satsa på persontrafiken. Godset kör ju bara igenom de kommunerna och det ger dem ingenting, säger Ulf Bingsgård.

Han menar dock att godstrafiken måste ses i ett större perspektiv, att det handlar om ett nationellt intresse att godset på järnväg kommer fram på ett bra sätt.

Godsstråket går mellan Ängelholm och Trelleborg över Söderåsbanan (Åstorp– Teckomatorp), Lommabanan (Kävlinge– Arlöv) samt Trelleborgsbanan mellan Malmö och Trelleborg. Stråket trafikeras idag mest av godståg. Persontrafik finns på vissa delar. Idag är godstrafiken gles på grund av flaskhalsen vid Hallandsås.

När tunneln öppnas beräknas antalet godståg öka från 8–9 per dag till 25–30. Om det ska fungera krävs att godsstråket rustas upp, eftersom det idag mest består av enkelspår.

Upprustningen handlar om kapacitet, men även om säkerheten på banan och nya skydd mot ökat buller. För att ökat antal godståg inte ska hindra utbyggnad av persontrafik krävs fler mötesspår.

I sitt förslag till skrivelse menar Trelleborg att utbyggnaden är ett statligt ansvar och att det är staten som ska stå för pengarna.

– Om alla kommunstyrelser säger ja till skrivelsen, så blir det mer tyngd bakom orden när vi diskuterar med Trafikverket och regeringen, säger Ulf Bingsgård.

De kommuner som är med i samarbetet är förutom Trelleborg Bjuv, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Malmö, Svalöv, Vellinge, Åstorp och Ängelholm.