Trelleborg

Trelleborg AB i god form

Trelleborg Artikeln publicerades

Trelleborgskoncernen slog till med siffror för årets första kvartal som var betydligt bättre än väntat. Omsättningen var större och vinsten högre än analytikernas beräkningar.

– Trelleborgs första kvartal var det operationellt bästa hittills, säger vd Peter Nilsson.

God efterfrågan överlag gjorde att koncernen växte organiskt med sju procent under kvartalet.

Inför framtiden menar Peter Nilsson att utvecklingen på marknaden fortfarande präglas av stor osäkerhet.

– Men vår beredskap att hantera volatila marknader är god, menar han.

Koncernchefen gladdes särskilt åt att verksamheten inom Trelleborg Engineered systems, som riktar sig mot olje- och gasindustrin offshore, visar upp en tydlig förbättring. Annars har det varit ett sorgebarn som under flera kvartal visat lägre försäljning och resultat på grund av störningar i produktionen.

Vinsten före skatt, inklusive jämförelsestörande poster, blev 689 miljoner kronor, mot 602 miljoner under samma period i fjor. Förväntningarna låg på 572 miljoner kronor.

Vinsten efter skatt blev 501 miljoner kronor mot 423 miljoner kronor i fjor.

Även omsättningen på 7 773 miljoner kronor under första kvartalet låg högre än väntat och även högre än motsvarande period 2011.

Under andra kvartalet kommer efterfrågan att ligga på samma nivå som under första kvartalet, justerat för säsongsmässiga variationer, spår Trelleborgskoncernen i sin rapport.

Aktien steg kraftigt efter rapporten.