Trelleborg

Trafikverket klagar på beslut om buller

Trelleborg Artikeln publicerades

Trafikverket menar att bara hus där man bygger nytt spår vid Västra Vemmerlöv ska skyddas mot buller. Därför överklagar verket samhällsbyggnadsnämndens beslut om bullerskydd för ytterligare tio hus.

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg kräver att Trafikverket ska utreda bullret och skydda ett antal fastigheter på grund av utbyggnaden av järnvägsspåren för att förbereda för pågatågstrafik.

Trafikverket betraktar emellertid den största delen av utbyggnaden vid Västra Vemmerlöv som underhåll. Det innebär att man inte skulle behöva vidta några bullerdämpande åtgärder. Endast där mötesspåret förlängts menar Trafikverket att man kan tala om en väsentlig utbyggnad som kräver bullerskyddsåtgärder för tre fastigheter.

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg håller inte med utan menar att det handlar om en väsentlig ombyggnad i hela området. Ytterligare tio fastigheter bör få åtgärder för en tystare miljö, menar nämnden.

Trafikverket kräver dock i sin överklagande att beslutet ska upphävas i sin helhet.