Trelleborg

Tintin bort redan på 80-talet

Trelleborg Artikeln publicerades

Redan på 1980-talet rensade dåvarande barnbibliotekarien Lisbeth Gisselquist i Trelleborg ut Tintin-böckerna från biblioteket. Argumentet var ungefär detsamma som under den senaste debatten - att serieböckerna speglade ett kolonialt perspektiv.

– Jag tror att det var precis i samband med att jag började i Trelleborg, i mitten av 1980-talet, säger Lisbeth Gisselquist.

Det var dock inte i första hand själva innehållet i böckerna som gjorde att hon valde att ta bort dem från hyllorna.

– Det fanns oproportionerligt mycket seriealbum på biblioteket och jag ville rensa ut en del av dem, säger Lisbeth Gisselquist.

Men att Lisbeth Gisselquist valde att plocka bort just Tintin-albumet berodde på innehållet.

– Jag menar att synsättet i dem är kolonialt och rasistiskt, säger hon.

Det var häromdagen som den konstnärlige ledaren för barn och unga Behrang Miri på Kulturhuset i Stockholm meddelade att man skulle rensa ut alla Tintin-böcker för att de speglar en nidbild med ett kolonialt perspektiv.

Beslutet väckte mycket kritik och ganska snabbt togs beslutet tillbaka. Tintin-böckerna får nu vara kvar på biblioteket.

"Jag ville lyfta ett debattinlägg omkring diskrimineringsfrågor, men inser nu att det är fel att plocka bort litteratur", förklarade Behrang Miri i ett pressmeddelande.