Trelleborg

Tekniska vill höja va-taxan

Trelleborg Artikeln publicerades

Tekniska nämnden vill höja taxan för vatten och avlopp med tio procent. Höjningen ska slå igenom både på fast och rörlig avgift.

Tjänstemännen hade föreslagit att hela höjningen skulle ligga på den fasta delen av avgiften som skulle ökas med 40 procent. Det skulle ge en ökad intäkt på ungefär tio procent. Storleken på höjningen håller politikerna i nämnden med om, men de vill hellre höja både den fasta och den rörliga delen.

– Trelleborgs kommun ligger högt på den rörliga delen jämfört med andra kommuner, men det beror på att man valt att höja den delen genom åren istället för den fasta, säger Bengt Lander, projekteringschef på tekniska förvaltningen.

Enligt tjänstemannaförslaget skulle årskostnaden för en normalvilla öka från 5 323 kronor i dag till 6 190 kronor. Hur höjningen slår när man både den fasta och den rörliga delen ökar beror på hur mycket vatten man använder i hushållet.

Höjningen för en normalvilla hamnar nog trots allt ganska nära den siffran, hur än den slutliga utformningen av taxan blir.

Det finns flera orsaker till att taxan måste höjas, enligt tekniska nämnden. Ett skäl är att kommunen har stora kommande utbetalningar i skadestånd för skador på grund av översvämningar. Dessutom måste man göra stora investeringar i vatten- och avloppsnätet, dels för att minimera framtida översvämningar, dels för att klara en framtida ökning av befolkningen.

– Utbyggnaden på landsbygden hamnar också delvis på taxan, eftersom anslutningsavgiften har ett tak som gör att den inte alltid ligger på den nivå som det kostar att bygga ut, säger Bengt Lander.

Det är dock inte tekniska nämnden som har sista ordet i frågan. Slutligt beslut om taxan fattas av kommunfullmäktige. Enligt förslaget ska den nya avgiften gälla från 1 januari 2013.

Socialdemokraterna reserverade sig och menar att det vore bättre att lägga hela höjningen på den fasta delen.