Trelleborg

Taxa för el fortfarande bland de lägsta

Trelleborg Artikeln publicerades

Elnätstaxan för kunderna i Trelleborgs kommuns elnät är fortfarande bland de lägsta i Skåne. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som presenterades på torsdagen.

Kommunens elnät, som servar 16 800 abonnenter, har enligt undersökningen den näst billigaste elnätsavgiften i Skåne. När undersökningen gjordes i början av det här året låg avgiften på 48,6 öre per kilowattimme. Bara i Bromölla har man lägre avgift, 48,4 öre per kilowattimme.

Men riktigt så bra är det inte, menar Micael Bergquist, energichef i Trelleborgs kommun. Undersökningen gjordes innan kommunfullmäktige klubbade igenom en tioprocentig höjning av elnätstaxan i april.

– Men även om man räknar med den höjningen så kommer vi att ligga bland de absolut lägsta i Skåne, säger han.

Micael Bergquist flaggar för fler höjningar de närmaste åren. Om elnätet ska klara kommunens mål på 50 000 invånare år 2025 så måste man göra stora investeringar vilket påverkar taxan. Bara i år ska investeringar på nio miljoner kronor göras.

De invånare i Trelleborgs kommun, bland annat Anderslöv, Smygehamn och Beddingestrand, som har Eons elnät betalar betydligt mer i avgift. Den ligger enligt undersökningen på 83,9 öre per kilowattimme.

Att kommunens avgift kan vara så mycket lägre beror bland annat på att man har många kunder per elnätsstation och inga luftburna ledningar.

– Och så har vi inga vinstkrav, säger Micael Bergquist.