Trelleborg

"Svårt för både bil och buss"

Trelleborg Artikeln publicerades

Det blir svårt för både bilar och bussar att ta sig fram vid den nya Centralstationen om planen genomförs enligt förslaget. Det menar tekniska nämnden.

Tekniska nämnden har gått igenom förslaget till ny detaljplan för området vid Centralstationen, som ska byggas om för att hysa både pågatåg och busstrafik. Framför allt vänder sig nämnden mot att det blir avsevärt svårare att ta sig fram på Hamngatan och Järnvägsgatan.

I korsningen mot Kontinentgatan passerar 16 000 fordon varje dygn. Att göra det så mycket svårare att ta sig fram går inte om det inte finns alternativa vägar för bilisterna, menar tekniska nämnden.

– Planen syftar till att få trelleborgarna att gå eller cykla och använda kollektivtrafik istället för bilen. Det är en vällovlig målsättning, men det förslag som nu finns kommer även att göra att bussarna får oerhört svårt att ta sig fram, säger Bengt Lander, projekteringschef på tekniska förvaltningen.

Dessutom anser tekniska nämnden att man trots allt måste ta hänsyn till att många trelleborgare använder bilen för sina resor och att bilden är likadan även i kommuner där det redan finns pågatåg.

I sitt yttrande om förslaget menar tekniska nämnden att det måste finnas alternativ för bilisterna. Dessutom menar nämnden att det måste till mer pengar, eftersom den planerade gestaltningen av stationsområdet blir dyr, både att bygga och att sköta. Den årliga kostnaden beräknas till tre miljoner kronor.

Innan det finns alternativa vägar för bilisterna och bättre ekonomiska förutsättningar bör man hålla igen på förändringarna, anser tekniska nämnden. Det är bättre att bygga ut området vid Centralstationen i etapper med hänsyn till möjligheterna att minska trafiken och få ekonomin att gå ihop, menar nämnden.

I sitt yttrande pekar tekniska nämnden också på att planeringen både för en andra pågatågsstation och för en ringväg som avlastning måste skyndas på.