Trelleborg

Svårt att bemanna ambulanser i sommar

Trelleborg Artikeln publicerades

Med sju vakanta tjänster inför sommaren ser det fortfarande tufft ut på ambulansstationen i Trelleborg. Inlånad personal och övertid ska fortsätta fylla tomma luckor i schemat.

– Det är precis som i övriga sjukvården, en ansträngd bemanning. Vi har inte lyckats rekrytera i den utsträckning som vi hoppats på, säger Håkan Kerrén, områdeschef på Falck ambulans.

Fem av de sju vakanta tjänsterna är tillsvidaretjänster efter att många anställda sade upp sig strax innan ambulansstationens förre huvudman Sirius humanus gick i konkurs i början av mars i år.

– Just nu hade vi behövt bemanna upp på sju tjänster. Vi rekryterar hela tiden både genom att annonsera och försöker sprida budskapet via interna kontaktnät. Vi har också kontaktat de som har slutat för att se om de är intresserade av att börja igen, säger Håkan Kerrén.

Rickard Uppenberg, Vårdförbundets huvudskyddsombud på Falck ambulans, är bekymrad inför sommaren.

– Det finns otroliga personalluckor. Fem tjänster motsvarar ett helt arbetslag. All personal har fått semester och det är positivt men det ser ut att bli väldigt ansträngt i juli och början av augusti, säger han.

Lösningen just nu är att ta in personal från Falcks andra ambulansstationer i Skåne där de har något högre bemanning samt att vädja om övertid bland den ordinarie personalen.

– Det handlar såklart om övertid inom lagens gränser. Men det kommer att bli en dyr sommar, konstaterar Rickard Uppenberg som ser att man hellre skulle ha anställt fler än att betala dyr övertid för den ordinarie personalen.

– Det går en period då många vill jobba mycket. Sen är risken att de bränner ut sig. Det är inte roligt i längden och jag kan se att vi är på väg in i den fällan, säger han.

Enligt Håkan Kerrén kommer medarbetarna däremot inte behöva arbeta övertid i den utsträckning som skedde tidigare i år.

– Det är positivt att många ställer upp och hjälper oss att lösa detta, säger han.