Trelleborg

Strömmen tillbaka

Trelleborg Artikeln publicerades

Drygt 900 hushåll blev på måndagsförmiddagen av med strömmen. Avbrottet berörde områden vid Beddingestrand och in i Skurups kommun, till Skivarp.

Vid klockan 10.10 under måndagen försvann strömmen för flera hushåll i Trelleborgs kommun. Till en början visste man inte på Eon vad felet berodde på och tekniker skickades ut för att undersöka saken.

- Succesivt har alla hushåll fått tillbaka strömmen, de sista strax efter klockan två, säger Torbjörn Larsson, informatör på Eon.

I området där felet förekom finns både luftledningar och marklagd kabel.

- Det handlar om ett kabelfel och vi vet fortfarande inte vad det beror på. Vi har fått göra en omkoppling. Det viktigaste är nu att alla har fått tillbaka strömmen.

Kabeln som det är fel på finns i Beddingestrand och Eon kommer framöver att åtgärda felet.

- När exakt det kommer att göras vet jag inte i nuläget, säger Torbjörn Larsson.