Trelleborg

Störande buller inte från hamnen

Trelleborg Artikeln publicerades

Det buller som en boende på Östergatan störts av kommer inte från utbyggnaden av hamnen. Det menar länsstyrelsen som lämnar klagomålet utan åtgärd.

Det är en trelleborgare på Östergatan som klagat på buller som skulle komma från stenhanteringen vid utbyggnaden av Trelleborgs hamn. Enligt klagomålet har det bullrat dygnet om under lång tid.

Trelleborgs hamn menar i sitt svar att bullrande arbeten enbart utförs under dagtid, så det kan inte vara upphov till störningar nattetid. Endast muddring pågår dygnet om, men det ger inte upphov till sådant buller som klagomålen handlar om, menar hamnen.

Länsstyrelsen anser i sitt beslut att utbyggnaden av hamnen följer de regler som finns när det gäller buller. Eftersom bullrande arbeten utförs dagtid och att trelleborgarens bostad ligger mer än 500 meter från byggarbetsplatsen, med andra hus emellan, menar länsstyrelsen att det inte kan vara hamnen som är orsak till bullret. Därför blir det ingen åtgärd på grund av klagomålet.