Trelleborg

Stora tassavryck i gruset

Trelleborg Artikeln publicerades

Tio gånger tio centimeter. Så stora tassavtryck har hittats i gruset vid fotbollsplanen i Smygehamn. "Inte osannolikt om det rör sig om varg", säger spåraren.

Klockan 16.10 på fredagen kom länsstyrelsens besiktningsman och spårare Krister Henriksson från Osby till Smygehamn. När han får se avtrycken i gruset reagerar han på storleken.

– Tio gånger tio centimeter. Det är inte osannolikt om det rör sig om varg. Nu ska jag leta efter spillning och pälsspår. Vi hoppas att folk fotograferar djuret om de ser det, säger han.

Reaktionen är liknande när Nils Carlsson, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen hör talas om måtten.

– Det låter stort. Därmed inte sagt att det rör sig om en varg. Överlag kan jag säga att medieresponsen varit väldigt stor och vi har fått in många rapporter om iakttagelser från hela Skåne sedan vi gick ut med att det kunde röra sig om en varg som dödat ett 30-tal får vid Näsbyholms gods. Men just iakttagelserna i Smyge sticker ut lite, säger Nils Carlsson.

Att en varg rör sig i eller i närheten av bebyggelse under nattetid är ett fullt normalt beteende. Men någon anledning till oro för människor finns inte.

– Ser man en varg ska man alltid bemöta den med respekt, säger han.

Han är noga med att betona att det inte är hundra procent säkert att det rör sig om en vargattack vid Näsbyholm, men att mycket tyder på det.

Kan det röra sig om mer än en varg?

– Redan en varg i Skurup är ganska osannolikt. Att det skulle röra sig om fler än en är ännu mer osannolikt, säger han.

Om det rör sig om en varg, är det förmodligen en ensam hane och då är risken liten att vargen etablerar sig i området. Då kommer den i jakt på revir att söka sig norrut igen. Rör det sig däremot om en hona är risken större för djuret att etablera sig i Skåne.

– Här i Skåne finns otroligt mycket vilt i skogarna. Inte bara får, säger Nils Carlsson.