Trelleborg

Stora hyresskillnader för uteserveringar ses över

Trelleborg Artikeln publicerades

I Smygehamn kostar mark för uteservering 31 kronor per kvadratmeter och år att arrendera. Inne i Trelleborg är motsvarande siffra 240 kronor. Nu ska kommunen se över markavtalen.

Även för hoddorna i småbåtshamnarna varierar arrendet mycket. Vissa hoddor kostar fyra gånger så mycket att arrendera som andra.

– Vi måste se över ifall det är rimligt med så stora skillnader i arrendeavtalen, säger Bert Ekstrand (FP), ordförande i kommunens utvecklingsbolag.

Bert Ekstrand är också ordförande i kommunens småbåtshamnsberedning där man haft frågan uppe nyligen. Där har man diskuterat vilken hyresnivå som är lagom för att ta allmän platsmark i anspråk.

– Det handlar absolut inte om att vi vill ta ut jättehöga priser, men vi vill ha en rimlig modell att utgå ifrån, säger Bert Ekstrand.

Bert Ekstrand menar att de stora skillnaderna kan bero på att vissa avtal är skrivna för länge sedan och löper under lång tid medan andra är nyare. När det gäller avtalen för uteserveringar tycker Bert Ekstrand att det är fullt rimligt att ta ut mer hyra i stan jämfört med i småbåtshamnarna.

– Uteserveringen vid till exempel rökeriet är ju mycket begränsad i tiden, medan man i Trelleborg fortfarande sitter utomhus på vissa ställen. Att ha samma nivå på arrendet i hamnarna är inte rimligt, säger Bert Ekstrand.

För hoddorna varierar arrendeavtalen mellan 12 och 48 kronor per kvadratmeter och år. Dessa avtal ska också ses över.

Zandra Jönsson är mark- och exploateringsingenjör i Trelleborgs kommun. Hon kommer att granska avtalen i småbåtshamnarna.

– I första hand gäller det de större verksamheterna, kioskerna och caféerna. Vi har inte kommit fram till hur vi ska prissätta än, det är ett arbete som kommer att starta så småningom, säger hon.