Trelleborg

Stor ökning av konkurser i Trelleborg

Trelleborg Artikeln publicerades

Under 2011 gick 30 trelleborgsföretag i konkurs. Det motsvarar en ökning med 57 procent jämfört med 2010. Och den dystra utvecklingen fortsätter. ”Det ser inte bra ut”, säger Ditte Fagerlund, vd på Trelleborgs kommuns utvecklings AB.

2010 försattes 19 företag i Trelleborg i konkurs. För 2011 var motsvarande siffra 30 företag, det visar statistik från den statliga myndigheten Tillväxtanalys. Antalet konkurser ser dessutom ut att bita sig fast på samma nivå sedan ökningen mellan 2010 och 2011. Under de sex första månaderna 2012 har 19 företagskonkurser registrerats i Trelleborg. Det är bara en färre än för samma period 2011.

– Vi känner till detta. Tittar man på statistiken ser det mycket ut, och det är naturligtvis inte bra att konkurserna blir fler. Men man ska komma ihåg att ökningen sker från ganska låga nivåer, säger Ditte Fagerlund.

Konkurserna slår blintoch drabbar alla branscher, menar Ditte Fagerlund. En trend är också tydlig.

Nystartade företag löper en betydligt större risk att gå under än de som funnits en längre tid.

– Företag som bara varit aktiva i fyra till fem år ligger sämre till. Man har kanske inte lyckats rota sig eller skaffat tillräckligt många kunder när lågkonjunkturen slår till, säger Ditte Fagerlund.

Hon menar attkommunen har ansvar för att skapa ett så bra företagsklimat som möjligt. Men att det är svårt att sätta in direkta åtgärder för att minska antalet konkurser. Särskilt när iskalla och hårda vindar blåser på det världsekonomiska havet.

– Det viktigaste är att ha bra företagsvillkor och ett blandat näringsliv. Och det har vi i Trelleborg. Vi jobbar också tillsammans med Almi för att ge råd och stöd till företagare. Men det är svårt för en kommun att göra något åt världskonjunkturen, säger Ditte Fagerlund.

För att generera fler nya företag ligger kommunen i startgroparna för att lansera en företagsinkubator. Målet är att skapa en kommunal plantskola för företagare. Minc i Malmö är en av förebilderna.

– Vi vill koppla ihopflera olika aktörer för att människor ska få stöd i sitt företagande. Minc har varit väldigt framgångsrika. Sen är det viktigt att man hittar en egen lokal variant av företagsinkubator som passar näringslivet i Trelleborg, säger hon.

Hur tror du att antalet konkurser kommer att utvecklas den närmaste tiden?

– Svårt att säga. Men det ser inte bra ut med tanke på det som händer i Grekland och övriga Europa. Samtidigt ska man inte vara alltför negativ. Många företag i Trelleborg går väldigt bra. Trots att näringslivet i stan har genomgått omfattande förändringar, säger Ditte Fagerlund.