Trelleborg

Stöld av krukor och pumpa

En boende på Danska vägen blev under natten mellan i fredags och lördags bestulen på sina trädgårdsdekorationer.

Trelleborg
Två plåtkrukor med växter och pumpor försvann.