Trelleborg

Stillastående handel i Trelleborgs centrum

Trelleborg Artikeln publicerades
Handeln i Trelleborgs centrum går trögare än i många andra, jämförbara städer.
Foto: Tomas Nyberg
Handeln i Trelleborgs centrum går trögare än i många andra, jämförbara städer.

Tillväxten i Trelleborgs centrum har under de senaste fem åren varit lägre än i jämförbara städer.

Under 2016 och 2017 stod omsättningen i Trelleborgs centrum förhållandevis still med en ökning på blott 0,5 procent. Det framgår av rapporten Cityklimatet som beskriver utvecklingen av handeln och annan service i över 60 av landets stadskärnor. Bakom rapporten står Fastighetsägarna.

För Trelleborgs del är det sällanköpshandeln som backar i omsättning, dagligvaruhandeln liksom hotell- och restaurangbranschen visar däremot på positiva siffror.

– Trelleborg följer den nationella trenden. Sällanköpsvaruhandeln tappar och det är dagligvaror, café- och restauranger som driver omvandlingen i stadskärnan, säger Anna Wiking, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Syd, i ett pressmeddelande.

Även sett i ett femårsperspektiv har Trelleborgs centrum haft en lägre tillväxt i jämförelse med jämförbara städer. Den totala omsättningen ökade här med nio procent under åren 2012 till 2017.

En av de förklaringar som Fastighetsägarna ger till att det har gått trögare i Trelleborg är att centrumhandeln har utsatts för allt hårdare konkurrens samtidigt som staden blivit tillgängligare med pågatågsförbindelsen.

– Det är viktigare än någonsin att fastighetsägare, andra näringsidkare och politiker fortsätter att förhålla sig öppna till förändring i konsumtionssätt och konsumtionsmönster. Att man har en gemensam vision och fortsätter utveckla stadskärnan tillsammans, konstaterar Anna Wiking.

Fastighetsägarna pekar i rapporten på en rad nationella trender, däribland:

• Att 46 av 63 undersökta stadskärnor i landet har haft en positiv ekonomisk utveckling under året.

• Att stadskärnornas omsättning fortsätter att växa och att alla branscher ökar förutom sällanköpsvaruhandeln.

• Trenden är att stadskärnorna blir tätare, handel och service ökar till följd av ökad efterfrågan och arbetstillfällena i våra stadsdelar blir fler. Allra starkast är utvecklingen i små och medelstora städer.

Samtidigt lever stadskärnorna under hård konkurrens från e-handeln och den externa handeln. Sällanköpshandels tillväxt har i allt högre grad flyttat från den fysiska till den digitala butiken, konstaterar Fastighetsägarna.