Trelleborg

Stängsel stoppar stegen

Trelleborg Artikeln publicerades

Ett stängsel hindrar allmänheten från att promenera längs stranden vid Fredshög i Vellinge kommun, precis vid gränsen mot Trelleborg. Det kan röra sig om ett olovligt stängsel som satts upp i strid mot bestämmelserna om strandskydd.

Stängslet som satts upp vid Fredshög har anmälts till Vellinge kommun.

– Jag vet att miljöchefen har skickat en skrivelse till markägaren om saken, säger Bengt Johansson, byggnadsinspektör på Vellinge kommun som också tittat på ärendet.

Enligt Bengt Johansson innehåller brevet en uppmaning till markägaren att ta bort stängslet.

Inom strandskyddat område får man bland annat inte: uppföra ny byggnad, gräva, dra ledningar, anlägga väg, klippa gräs, avverka träd och buskar, sätta upp staket eller annat som hindrar människor att färdas fritt samt lägga upp sten eller jord. För jordbrukets och fiskets behov gäller dock delvis andra regler.

För att man ska kunna få dispens från strandskyddet krävs särskilda skäl och att syftet med strandskyddet inte påverkas negativt. Vellinge kommun är alltid restriktiv med att bevilja dispenser, eftersom strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. I Vellinge kommun är det miljö- och byggnadsnämnden som prövar ansökningar om dispens.