Trelleborg

Stängning hotar Jordberga

Jordberga
Biogasanläggningen i Jordberga lever farligt. På grund av en lucka i lagen får gas som importeras till Sverige generösare subventioner än den inhemska.
Foto:

Biogasanläggningen i Jordberga, Sveriges största i sitt slag, kan stängas ner efter bara tre år. En lucka i lagen gör svensk biogas chanslös i konkurrensen från grannländerna.

Om bara några veckor måste ett beslut fattas om produktionen av biogas ska fortsätta i Jordberga, eller om anläggningen ska hållas stängd på obestämd tid. Längre än så kan inte bönderna vänta med sin sådd. Kan de inte sälja sina skördar i Jordberga i höst måste de redan nu välja andra grödor.

På grund av en lucka i lagen får biogas som exporteras till Sverige subventioner både här och i produktionslandet, vilket snedvrider konkurrensen kraftigt (se faktaruta).

– Det är en dramatisk skillnad och jättetråkigt, säger Lars Sjösvärd, tf vd för Swedish Biogas AB, som bland annat driver anläggningen i Jordberga.

Många biogasproducenter har långa leveransavtal med fasta priser och det är egentligen först när dessa ska omförhandlas som läget blir skarpt. För Jordbergas del sker det i höst. Om regeringen inte vidtar åtgärder långt innan dess talar det mesta för att biogas-kapitlet blir kort i Söderslätts historieskrivning.

Swedish Biogas kan, enligt Lars Sjösvärd, visserligen klara att överleva trots förlust, men bara under en tämligen begränsad period.

– Det går inte särskilt länge, för det handlar om ganska stora pengar.

Han dömer dock varken de företag som utnyttjar systemet eller politikerna som skapat det. Alla verkar i hans ögon vara lika förvånade över att det över huvud taget är möjligt att agera så här på en gemensam marknad.

Energimyndigheten har tagit förfarandet till förvaltningsrätten, som i sin tur skickat frågan vidare till EU-nivå. Den är ännu inte avgjord, men nyligen kom ett preliminärt besked som tyder på att luckan inte kommer att täppas till från det hållet.

Inom en snar framtid tror Lars Sjösvärd ändå att de allra flesta av EU:s medlemsländer ser till så att en förändring kommer till stånd. För han kan inte tänka sig att exempelvis danska skattebetalare verkligen vill sponsra svenskarnas gaskonsumtion, vilket i praktiken är vad som sker i dag.

– Jag tror att politikerna kommer förstå, men frågan är hur länge det dröjer och hur många anläggningar som hinner läggas ner innan dess, säger Lars Sjösvärd.

Fakta

Konkurrens på ojämna villkor

Länder som Danmark, Tyskland, Nederländerna med flera har valt att göra biogas konkurrenskraftigare genom ett ekonomiskt stöd till sina inhemska produktionsanläggningar. Sverige har i stället satsat på skattelättnader, så att gasen kan säljas billigare till konsumenterna.

På senare tid har allt fler bolag upptäckt att detta förhållande går att utnyttja. Gas som produceras med stöd exporteras till Sverige, där det kan säljas med förmånlig beskattning.

Resultatet är sålunda att importerad gas subventioneras dubbelt och därför säljs till lägre pris än svensk.

Visa mer...