Trelleborg

Staket får inte hindra allmänheten

Senast den 31 oktober måste förbättringar göras i fårstaketet i Fredshög. Framkomligheten måste bli bättre, menar Vellinge kommun.

Trelleborg
Miljöchefen i Vellinge tycker inte att Ola Fredgardhs stättor uppfyller kraven på att vara lättillgängliga. Ola Fredgardh själv menar att den tidigare chefen gett sitt godkännande åt dem.
Foto:

Fårstaketet i Fredshög har länge irriterat folk i området. Det har varit svårt att röra sig längs stranden. De stegar som är placerade där bedömer kommunen vara undermåliga. Och det ligger rostiga föremål på stranden som både djur och människor kan skada sig på.

Detta tog miljö- och byggnadsnämnden upp på ett möte i torsdags kväll.

– Vi kräver att fastighetsägaren genomför ett antal förbättringar av hänsyn till framkomligheten och säkerheten för både människor och djur, säger Ola Freij (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Vellinge kommun.

Fastighetsägaren har dispens för staketet. Men nu måste framkomligheten bli bättre. Senast den 31 oktober måste dessa förbättringar vara åtgärdade. Annars kan dispensen dras in.