Trelleborg

Sotare JO-anmäler kommunen

Det privata sotningsföretaget Söderslätts Sotab, har anmält Trelleborgs kommun till Justitieombudsmannen, JO.

Trelleborg

Enligt anmälan ska kommunen bland annat inte skött sin diarieföring kring sotningsärenden och inte ha lämnat ut begärda handlingar i tid.

Företaget hävdar också i sin anmälan att kommunen inte sköter hanteringen av sotningen korrekt.