Trelleborg

SÖS återtog bolagsplatser

Trelleborg Artikeln publicerades
Kommunfullmäktige fick ett segdraget möte med många omröstningar.
Foto:Tom Wall
Kommunfullmäktige fick ett segdraget möte med många omröstningar.

Söderslättspartiet återtar sitt förlorade inflytande, och den styrande kvartetten kan andas ut, efter att alla utom en av fullmäktiges politiska vildar röstats ut från de kommunala bolagen.

Det osäkra läge som desarmerades på måndagskvällens kommunfullmäktige har varat inte bara sedan frågan om bolagens styrelseposter bordlades i februari. Utan ända sedan Söderslättspartiet, ett av fem partier i styrande kvartetten, uteslöt fem medlemmar i mars 2016.

De fem vildarna har sedan dess behållit inte bara sina platser i kommunfullmäktige, utan även i styrelserna för Trelleborgshem, Trelleborgs Utvecklings AB (nuvarande Visit Trelleborg), Trelleborgs hamn, Trelleborgs fjärrvärme samt Trelleborgs Bredbands AB.

Som väntat blev måndagens möte, där alla styrelseposter skulle tillsättas, en seg affär där ledamöterna fick genomgå en rad omröstningar. Och inte via knapptryckning, eftersom det rörde sig om personval, utan genom gammaldags räkning av handskrivna lappar.

Resultatet blev att nya kandidater från Söderslättspartiet kunde återta SÖS poster – däribland ordförandeskapen i bredbandsbolaget och fjärrvärmebolaget – medan de uteslutna bara kunde notera en seger. Gunilla Thysell (-) säkrade en styrelsepost i hamnbolaget.

Söderslättspartiet hade kvartetten i ryggen, medan de borgerliga i mångt och mycket stödde utbrytarna. Sverigedemokraterna valde konsekvent att hålla sina tio röster utanför striden och röstade blankt.

– Anständighet och hederlighet kräver att man inte blandar sig i andra partiers val vad gäller de kommunala bolagen, kommenterar Helmuth Petersén (SD).

Hållningen får beröm av Bertil Larsson (SÖS):

– Jag högaktar dem för att de har den principen och står för det, säger han.

– Nu är ordningen återställd, fortsätter han. Vi har tappat ett år, men det får man ta. Nu kan Söderslättspartiet sätta sin prägel på många frågor, framför allt i bredbands- och fjärrvärmebolagen. När vi blev kuppade och vingklippta var det många som undrade vad händer med partiet. Nu tror jag att många återfår förtroendet för oss.

Britta Brinck Nehlin (-), en av de uteslutna, förlorade sina bolagsplatser.

– Jag var beredd på detta, säger hon. Kvartetten hade bestämt sig för att stötta SÖS för att få deras röster i frågan om att skjuta på budgetarbetet till november. Det är köpta röster. Men det är så det går till i politiken. Det har inte så mycket att göra med vad som är bäst för bolagen, tyvärr.

Fakta

Andra beslut

Ett medborgarförslag om att lösa Smygehamns tångproblem med klaffar som följer havsströmmarna avslogs. Enligt tekniska nämnden faller tanken eftersom västra pirarmen ska rivas och reduceras till ett erosionskydd, som inte är tätt på det sätt som krävs.

Ett medborgarförslag om cykelvägen Västra Tommarp-Trelleborg avslås i nuläget. Tekniska nämnden ska dock verka för att förslaget om skilda vägbanor för cyklister och biltrafik tas med i cykelplanen.

Visa mer...