Trelleborg

Solceller ska minska elkostnader

Trelleborg Artikeln publicerades

Under hösten kommer Trelleborgshem att montera solceller på taket till huvudkontoret på Västergatan. Solcellerna väntas producera el som täcker halva fastighetens energibehov.

– Vi vill också vara en del av den hållbara utvecklingen, säger Kent Jönsson, vd för Trelleborgshem.

Trelleborgshem har sökt bygglov för en 200 kvadratmeter stor yta, men kommer till en början bara att montera 100 kvadratmeter. Solcellerna kommer under dagtid att producera ström som räcker till all elförbrukning under den ljusa delen av dygnet. Resten av dygnet använder man annan el.

Trelleborgshemräknar med att anläggningen, som beräknas tas i bruk under hösten, ger 20 kilowattimmar el per dag, vilket motsvarar knappt hälften av fastighetens dagliga behov. I fastigheten finns förutom Trelleborgshems kontor även ett särskilt boende och häktet.

– Byggnaden är perfekt att ha solceller på, lutningen på taket är helt rätt, säger Kent Jönsson.

På fasaden kommer man att montera en display som berättar hur mycket el som anläggningen producerar.

– Vi vill på ett pedagogiskt sätt visa hur mycket man kan spara med solceller, säger Kent Jönsson.

Om försöket faller väl ut kan fler av Trelleborgshems fastigheter få solceller framöver. Det finns också en tanke på att införskaffa elbilar som kan drivas med el från solceller.

Kostnaden för attmontera solcellerna på taket är inte klar, Trelleborgshem håller för tillfället på att handla upp arbetet. Men även om man sparar en hel del el så tar det ganska lång tid innan investeringen betalar sig.

– Det tar tid innan man får lönsamhet i det, pay off-tiden är ganska lång. Det blir lönsamhet till slut, men inte de första åren, säger Kent Jönsson.

Trelleborgshem har också sökt bidrag från länsstyrelsen för solcellsanläggningen.