Trelleborg

Snickaren får ordning på skelettet

Trelleborg Artikeln publicerades

Inget hus utan en bärande stomme, lika viktig som skelettet är för kroppen. I Valldammshusen är det Nils -Erik "Nisse" Nilsson som har koll på stommen.

Ingen av de framtida hyresgästerna kommer att ha en aning om hur många timmar som lagts ner på att hitta kluriga lösningar för takstolar, ventilationssystem och riktade golv. Men Nils-Erik Nilsson vet. Han är erfaren snickare sedan 30 år och leder nu arbetet med ombyggnaden av det två Valldammshusen.

I det större av de två husen, där en lägenhet på varje våning ska växa fram, har Nils-Erik Nilsson gjort om planlösningen. En skog av reglar markerar var de nya rummen ska vara. De gamla innerväggarna som inte är bärande rivs och nya byggs upp.

– I dag använder vi gips till det mesta när vi gör innerväggar och innertak. Förr hade man kloasongväggar, förklarar Nils-Erik Nilsson och pekar på resterna av en sådan vägg.

Kloasong är en metod där en brädvägg täcks med puts för att öka brandsäkerheten. Som armering mellan putsen och träet ligger en vassmatta. När samma metod används på innertak klyver man först golvbrädorna på ovanvåningen för att putsen lättare skulle tränga in underifrån.

– Sådana här kluvna brädor kallas spräckpanel. Många som bor i gamla hus hittar dem när man bryter upp golvet på gamla torkvindar, säger Nisse Nilsson.

På vinden i det lilla huset håller han just nu på att lägga grunden till tre sovrum och ett badrum. Innertaket är borta och han har satt nya hanband som håller takstolarna på plats.

På ena sidan växer två takkupor fram för att göra rummet större och ljusare.

– Jag har valt att göra dem med sluttande tak i stället för helt fyrkantiga som man brukar göra i dag. Det stämmer bättre in med husets ålder, tycker han.

På andra sidan ska fem takfönster på plats för att släppa in mer ljus. Den gamla torkvinden ska också isoleras för att kunna användas som bostad. Då är det viktigt att tänka på ventilationen. Längst ut, där golv och tak möts, ligger ett virrvarr av ventilationsrör.

– Vi gör ett frånluftssystem med en fläkt som drar ut luften, förklarar Nils-Erik Nilsson.

Förr hölls vinden torr just eftersom den var oisolerad och ofta full med springor som motverkade att fukt och mögel bildades. När vindarna i dag inreds måste det till ett annat system.

– Isolerar man måste man ha en luftspalt, säger Nils-Erik Nilsson och visar hur han gjort en finurlig lösning.

– Och så kommer vi att använda de två skorstenarna som ventilationsrör. En del använder en värmeväxlare för att all den varma luft som dras ut i stället ska återanvändas som uppvärmning. Det gör inte vi. Jag menar, vem vill duscha i samma vatten två gånger...Louise Voll Ercolino

TRELLEBORG