Trelleborg

Slarv med handtvätt på årets Palmfestival

Trelleborg Artikeln publicerades

Mer än hälften av de matförsäljare som kollades på årets Palmfestival slarvade med sådant som handtvätt och kylförvaring, enligt miljökontorets rapport.

Kommunens livsmedelsinspektörer sniffar runt bland festivalens matstånd och restauranger, kollar att kylvaror förvaras kylt, varm mat bereds med tillräcklig värme och att försäljarna har möjlighet att sköta toalettbestyr och handhygien.

På årets Palmfestival i augusti kollades ett urval av 19 försäljare. Fokus låg på uppföljning av brister som påpekats i fjor, samt på beredning av oförpackade livsmedel som korv och hamburgare.

Samma typ av brister som i fjor visade sig, även om det inte nödvändigtvis var samma försäljare som syndat. I elva av de 19 matstånden utdelades kritik.

Flera försäljare visste inte var de kunde gå på toaletten eller få tag på vatten till rengöring. De flesta löser rengöringen med vattendunkar, men enligt inspektörerna snålas det med vattnet. Såpass att man i sin rapport misstänker att "handtvätt kanske inte skedde i den utsträckning som borde göras."

Just den personliga hygienen gav flest prickar i protokollen. En brist på tillgång till vatten och tvål - samt medvetenhet om hur ofta det borde användas - ökar risken för kontaminering av bakterier. Brister fanns hos sex försäljare, varav två saknade utrustning för handtvätt. En försäljare fick ett starkare föreläggande, eftersom man upprepat sin försyndelse från i fjor.

Fyra anmärkningar gällde temperaturhållning. Såser och sallader hölls inte kalla nog, och i ett fall var maten inte ordentligt värmd.

– Över lag är resultatet rätt okej, tycker livsmedelsinspektör Lillian Fagerhus. Det har i alla fall inte blivit sämre sedan i fjor. Ingen hade allvarliga avvikelser som kunde vara till fara för konsumenterna. I så fall hade vi fått vidta åtgärder direkt, i värsta fall stänga ner.

Några rapporter om sjukdomsfall som matförgiftning har inte kommit till inspektörernas kännedom.

Vad gör livsmedelsinspektören själv, innan hon köper mat på en festival?

– Som privatperson kan jag inte gå runt och titta bakom disken, säger Lillian Fagerhus. Men jag kollar om det ser smutsigt och otrevligt ut, personalen verkar otvättad eller om kunderna kan komma åt maten och hosta eller nysa på den.