Trelleborg

Skyddsrum rivs trots platsbrist

Trelleborg
När de tre skyddsrummen på Vannhögskolans område rivs försvinner totalt 559 skyddsrumsplatser.
Foto:

Trots brist på skyddsrumsplatser i Trelleborg river kommunen tre skyddsrum på Vannhögskolans område. Därmed försvinner 559 platser.

I Trelleborg finns drygt 24 000 platser i totalt 255 skyddsrum, detta till en befolkning på närmare 30 000 invånare. Enligt den lista som MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tagit fram över så kallade skyddsrumstätorter i Sverige råder det brist på platser i skyddsrum till Trelleborgs befolkning.

Men när kommunen beslutade att riva Vannhög och Lillevång begärde man att få avveckla tre skyddsrum med sammanlagt 559 platser. Och MSB gav tillstånd, utan att kräva nya skyddsrum i den nybyggda skolan.

För att få lov att avveckla ett skyddsrum krävs särskilda skäl. Enligt Lars Gråbergs, handläggare på MSB, kan rivning av en byggnad räknas som ett särskilt skäl. I nuläget finns inte heller några krav på nybyggnation av skyddsrum när en riven byggnad ersätts av en ny.

– Det ligger sedan cirka tio år tillbaka ett moratorium, ett undantag från förordningen om skyddsrum, om att tills vidare bygger vi inga nya skyddsrum utan de vi har ska vårdas och vidmakthållas, säger Lars Gråbergs.

På Trelleborgs kommun säger serviceförvaltningens chef Erik Lidberg att man helt enkelt bett om lov att få ta bort skyddsrummen på Vannhögskolans område i samband med rivning och nybyggnation och fått tillstånd.

– Hur många skyddsrumsplatser som ska finnas i en kommun är något som myndigheterna avgör. Det är MSB som har det ansvaret, säger han och konstaterar att det helt enkelt är nödvändigt att riva skyddsrummen i källaren på Vannhögskolan då den nya skolan byggs intill den gamla.

Det skyddsrum som legat i en separat byggnad på skolans område har redan rivits. På den platsen ska den nya idrottshallen ligga.

Trelleborgshem planerar också att riva Forumbyggnaden på Johan Kocksgatan där det finns ett skyddsrum med 193 platser. Sannolikt kommer man då att begära att få avveckla skyddsrummet.

Att fastighetsägare begär att skyddsrum avvecklas är enligt Lars Gråbergs inte särskilt vanligt och han håller inte med om att det bara är MSB:s ansvar att se till att det finns skyddsrum.

– De flesta är måna om att behålla skyddsrummen. Som kommun har man stort ansvar för sina medborgare i både fredstider och tider med konflikter. Det måste ligga i kommunens intresse att det finns skyddsrum, säger han.

Han har märkt att många kommuner, och andra fastighetsägare, under senare tid har börjat titta närmare på sitt bestånd av skyddsrum. Men för några år sedan var läget annorlunda.

– Det var nog oerhört nära att hela systemet monterades ner. Men som tur var beslutade man att vidmakthålla det som finns. Skulle man behövt bygga upp alla skyddsrum på nytt skulle det bli ganska omfattande. I Sverige finns omkring 65 000 skyddsrum, säger han.

Han tror också att det i framtiden kan komma nya direktiv från politiskt håll.

– Än så länge är det inget prat om att lyfta moratoriet. Men det skulle inte förvåna mig om det tas upp från politiskt håll.